Roald Kyllingstad “Refleksjoner” Stavanger Kunstmuseum/MUST